مهندسی پزشکی و تجهیزات بیمارستانی

نقشه‌برداری از مغز…

نقشه‌برداری از مغز با جدیدترین تجهیزات روز دنیا در کشور با افتتاح پیشرفته‌ترین آزمایشگاه نقشه‌برداری مغز خاورمیانه، امکان نقشه‌برداری از مغز ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 496 بازدید


لباس خنک کننده بدن

لباس خنک کننده بدن، راهکاری برای دفع آسیب های مغزی سکته با افتتاح پیشرفته‌ترین آزمایشگاه نقشه‌برداری مغز خاورمیانه، امکان نقشه‌برداری از ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 327 بازدیدجستجو

| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |