داروشناسی

كلريد پتاسيم

كلريد پتاسيم

كلريد پتاسيم‌ يك‌ مكمل‌ رايج‌ براي‌ درمان‌ و جلوگيري‌ از كاهش‌ سطح‌ پتاسيم‌ در افرادي‌ است‌ كه‌ به‌ سبب‌ مصرف‌ ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 2673 بازدید


وارپاميل‌

وارپاميل‌

وارپاميل‌ وارپاميل‌ براي‌ كنترل‌ پرفشاري‌ خون‌، آنژين‌ صدري‌ (درد قلبي‌ قفسه‌ سينه‌)، و بي‌نظمي‌ ضربان‌ قلب‌ و نيز جلوگيري‌ از سردرد ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 1165 بازدید


سيپروفلوكساسين

سيپروفلوكساسين

موارد مصرف سپروفلوکساسين در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی ( شامل سالمونلا٬ شيگلا ٬ کمپيلوباکتر٬ نيستریا و ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 564 بازدید


مدکتین

مدکتین

موارد مصرف در حالات درد و التهاب ناشی از بیماری روماتیسمی، استئوآرتریت و آرتریت جوانان مصرف می‌شود. مکانیسم اثر بعد از مصرف خورامی ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 2283 بازدید


كرومولين

كرومولين

كرومولين‌ براي‌ پيشگيري‌ از علايم‌ آسم‌ و رينيت‌ آلرژيك‌ (آبريزيش‌ حساسيتي‌ بيني‌) تجويز مي‌شود. اين‌ دارو جلوي‌ آزاد شدن‌ مواد ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 807 بازدید


بیزاکودیل

بیزاکودیل

  بیساكودیل به عنوان یك مسهل محرك برای درمان كوتاه مدت یبوست و تخلیه ركتوم و كولون قبل از انجام آزمونها ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 1719 بازدید


هیوسین

هیوسین

هیوسین یا اسکوپولامین با نام های تجاری هیوتکس و هیوسیدیک یک آلکالوئید گیاهی است که اثرات استیل کولین گيرنده های ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 1266 بازدید


اتامبوتول

اتامبوتول

 اتامبوتول‌ با نام تجاری میامبوتول ( Myambutol ) نوعی داروی ضد سل است که همراه‌ با ساير داروهاي‌ ضد سل‌ در ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 733 بازدیدPage 2 of 212
| | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | |