سلامت الکترونیک

پرونده الکترونیک سلامت

پرونده الکترونیک سلامت

سهولت دسترسی به اطلاعات سلامت - افزايش دسترسي به اطلاعات يكپارچه بيماران بدون وجود پرونده الکترونیکی سلامت دسترسی به اطلاعات یکپارچه ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...Loading...

 2902 بازدید


نحوه جمع آوری اطلاعات

نحوه جمع آوری اطلاعات

نحوه جمع آوری اطلاعات پزشکی در سلامت الکترونیک در حالت کلی برای این منظور از یک شبکه با نام BAN مجهز ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...Loading...

 628 بازدید


حوزه های مختلف...

حوزه های مختلف…

حوزه های مختلف سلامت الکترونیک توانمندسازى به دلیل در دسترس قرار گرفتن اطلاعات و دانش پایه و مورد نیاز پزشکى و بهداشتى ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...Loading...

 461 بازدید| | | | | | | | |
| | |