سلامت الکترونیک

پزشکی مجازی

پزشکی مجازی

پزشکی مجازی، قابلیت جدید دستیار صوتی الکسا پیشرفت دستیار صوتی الکسای شرکت آمازون بسیار سریع و چشمگیر است. تقریباً هفته ای ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 697 بازدید


پرونده الکترونیک سلامت

پرونده الکترونیک سلامت

سهولت دسترسی به اطلاعات سلامت - افزايش دسترسي به اطلاعات يكپارچه بيماران بدون وجود پرونده الکترونیکی سلامت دسترسی به اطلاعات یکپارچه ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 3374 بازدید


نحوه جمع آوری اطلاعات

نحوه جمع آوری اطلاعات

نحوه جمع آوری اطلاعات پزشکی در سلامت الکترونیک در حالت کلی برای این منظور از یک شبکه با نام BAN مجهز ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 1161 بازدید


حوزه های مختلف...

حوزه های مختلف…

حوزه های مختلف سلامت الکترونیک توانمندسازى به دلیل در دسترس قرار گرفتن اطلاعات و دانش پایه و مورد نیاز پزشکى و بهداشتى ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 1026 بازدید| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |